Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek KANADA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek KAZACHSTAN, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek ZEA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych firm w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.PMT będzie realizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu wprowadzania produktów – przemysłu spożywczego – na rynek Meksykański, co doprowadzi do opracowania strategii ekspansji, a następnie do jej zastosowania w scenariuszu zagranicznym. W wyniku realizacji projektu rozpocznie się sprzedaż eksportowa produktów oferowanych przez firmę Manufaktura Rybna Arkadiusz Ostrowski na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN dofinansowania projektu UE: 180 000,00 PLN